El tractament es basa en l’avaluació, diagnòstic i rehabilitació de les habilitats comunicatives i lingüístiques de cada pacient, incloent-hi l’assessorament familiar.  Per tant, la intervenció és sempre personal i individualitzada.

La reeducació logopèdica té l’objectiu de rehabilitar la comunicació, la parla  i el llenguatge. Les persones que es poden beneficiar de l’atenció logopèdica són totes aquelles que, arrel d’una afectació orgànica o del desenvolupament, presenten dificultats d’articulació, expressió i/o comprensió.


Dislàlies

(dificultats d’articulació de la parla)


Retard del llenguatge


Trastorn del llenguatge


Deglució atípica


Disfèmia (caqueig)

LOGOPÈDIA

NENS, ADOLESCENTS I ADULTS

Carrer Pla de Salt, 12-14, 1r pis, oficina 7 - Salt (Girona) - 972233035 - 610217506 ( hores convingudes )