PSICOTERÀPIA PER A NENS, ADOLESCENTS I ADULTS PER TAL D'ENTENDRE, ACCEPTAR I/O CANVIAR:


Situacions emocionals que afecten l'estat d'ànim:

Por, angoixes, dols, depressió, estrès ...


Conductes desadaptades que incideixen en les relacions, l,autoimatge i l,autoconcepte: Agressivitat, enuresi, omissió de normes


Aspectes de la personalitat:

Impulsivitat, obsessions, desafiaments, dependència

Carrer Pla de Salt, 12-14, 1r pis, oficina 7 - Salt (Girona) - 972233035 - 610217506 ( hores convingudes )