ESPAI DEDICAT A POTENCIAR LES HABILITATS NECESSÀRIES PER A UNA MILLORA EN ELS APRENENTATGES, EN NENS DE 3 A 18 ANYS


Avaluació i intervenció  dels diferents aprenentatges escolars bàsics:

Lecto-escriptura, càlcul, raonament, visió espaial etc.


Fomentar processos com l’Atenció, la Memòria, la Percepció i la Motivació, necessàris per al rendiment escolar.


Incorporació d’hàbits i tècniques d’estudi per a augmentar la capacitat organitzativa i eficàcia en les tasques escolars.

Carrer Pla de Salt, 12-14, 1r pis, oficina 7 - Salt (Girona) - 972233035 - 610217506 ( hores convingudes )